Siro Monin

SIRÔ VỊ SẢ LEMONGRASS HIỆU MONIN – CHAI 70CL

200.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ VỊ BÁNH MACARON HIỆU MONIN – CHAI 70CL

200.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ VỊ HẠT DẺ SẤY MONIN ROASTED HAZELNUT 70CL

200.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ TRÀ CHANH LEMON TEA HIỆU MONIN – CHAI 70CL
200.000₫

210.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ VỊ KEM Ý ITALIAN DOLCE HIỆU MONIN – CHAI 70CL
200.000₫

210.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ VỊ BÁNH SPECULOOS HIỆU MONIN – CHAI 70CL
200.000₫

210.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ BƯỞI HỒNG PINK GRAPEFRUIT HIỆU MONIN 1L
200.000₫

210.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ BÁNH TÁO APPLE PIE HIỆU MONIN – CHAI 70CL
200.000₫

210.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ CHANH VÀNG HIỆU MONIN – CHAI 70CL
200.000₫

210.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ CHANH VÀNG HIỆU MONIN – CHAI 70CL
200.000₫

210.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ NHO ĐEN HIỆU MONIN – CHAI 70CL
200.000₫

210.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

SIRÔ HOA HỒNG HIỆU MONIN – CHAI 70CL
200.000₫

210.000₫

Tư vấn: 098.805.5852

Gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi

Để nhận được dịch vụ chăm sóc tốt nhất, bạn nên điền đầy đủ thông tin bên dưới và gửi cho chúng tôi.