Mẫu hợp đồng dịch vụ setup quán cafe ĐẦY ĐỦ, cập nhật 2020

Bạn cần mẫu hợp đồng setup quán cafe mới và đầy đủ nhất để tham khảo trước khi thuê dịch vụ setup quán? Dưới đây là mẫu hợp đồng được cập nhật mới nhất của Barista Skills, bạn tham khảo và chỉnh sửa để phù hợp nhất với trường hợp của mình nhé!

Hợp đồng setup quán cafe
Hợp đồng setup quán cà phê mới nhất.

Mục lục

Mẫu hợp đồng setup quán cafe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

                                                                                                          Hà Nội, ngày… tháng… năm…

HỢP ĐỒNG SETUP QUÁN CAFE

                                                                                                                             Số:………………………………………………

Căn cứ:

 • Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11
 • Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2006;
 • Theo nhu cầu và thỏa thuận của hai bên

Hôm nay, tại Hà Nội chúng tôi gồm:

1. Bên cung cấp dịch vụ 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BARISTA SKILLS 

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại/Tel:   

Tài khoản số:………………………….. mở tại ngân hàng:………………………..

Đại diện: Ông Trần Bá Hoàn                   – Chức vụ: Giám Đốc

2. Bên sử dụng dịch vụ (chủ đầu tư): 

Người đại diện: Nguyễn Thị A

Đăng ký HKTT: 

Số điện thoại:   

CMND số:………………        Cấp ngày: .…./…../……..        

Sau khi thỏa thuận, hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ setup quán cafe với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

Bên B lựa chọn gói hợp đồng setup quán cafe và xây dựng tổng thể cửa hàng gồm 6 hạng mục sau:

HẠNG MỤC NỘI DUNG
Giai đoạn 01: Xây dựng Concept cửa hàng  Bước 1: Khảo sát thực tế nhu cầu kinh doanh của cửa hàng (1 ngày). Xây dựng bảng tính kế hoạch kinh doanh, dòng tiền dự án, đánh giá tính khả thi
Bước 2: Xây dựng menu phù hợp với mô hình kinh doanh, đối tượng khách hàng nhắm tới. Test đồ uống và chốt menu với chủ quán – Chốt phong cách phục vụ của cửa hàng
Bước 3: Xây dựng bộ công thức chuẩn bị đào tạo và bộ quản lý nguyên liệu. Bàn giao danh sách nguyên vật liệu và trang thiết bị cần thiết, bàn giao bài toán Doanh thu – lợi nhuận – Làm bộ nhận diện thương hiệu cho khách – Hỗ trợ chiến lược marketing cho ngày khai trương
Bước 4: Thiết kế lại cách thức sắp xếp quầy pha chế và đánh giá lại không gian cửa hàng theo tiêu chí khách hàng đề ra
Giai đoạn 2: Đào tạo nghiệp vụ Bước 5: Đào tạo nhân viên pha chế đợt 1 đào tạo kỹ năng nền tảng cho CDT
Bước 6: Hướng dẫn lắp đặt trang thiết bị quầy bar theo tiêu chuẩn.
Bước 7: Đào tạo và kiểm tra nhân viên pha chế đợt tại quán
Bước 8: Đào tạo nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn mô hình quán
Bước 9: Hỗ trợ Đào tạo quản lý cửa hàng theo theo quy mô để phát triển cửa hàng
Giai đoạn 3: Khai trương cửa hàng Bước 10: Ráp nối các bộ phận, chạy thử demo trong 3 tiếng
Bước 11: Hỗ trợ nghiệp vụ pha chế, phục vụ khai trương, Đứng Vai trò cửa hàng trưởng, hỗ trợ khai trương tại cửa hàng và tinh chỉnh quy trình.
Giai đoạn 4: Đánh giá concept thực tế của cửa hàng: Bước 12: Huấn luyện đào tạo nhân viên và bộ phận quản lý thực tế tại cửa hàng (không giới hạn số ngày đến khi đạt đủ chỉ tiêu KPI). Đánh giá hiệu quả nhân sự, nâng cấp và chỉnh sửa.
Giai đoạn 5: Xây dựng kịch bản Marketing cửa hàng phù hợp Bước 13: Tư vấn xây dựng kế hoạch marketing đơn giản để đạt hiệu quả cao với chi phí thấp giúp thu hút đối tượng khách hàng quan trọng.
Giai đoạn 6: Hoàn thiện bộ quản trị thất thoát: Bước 14: Hoàn thiện quy trình quản lý thất thoát cửa hàng, giúp giải phóng thời gian chủ đầu tư và tạo tiền đề mở rộng chuỗi. Bảo hành
Bước 15: Bảo hành 3 tháng: sẽ có chuyên viên kiểm tra chất lượng định kỳ: 01 tháng đầu tiên kiểm tra 02 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày. 02 tháng còn lại mỗi tháng kiểm tra 01 lần để đánh giá chất lượng.

Tài liệu bàn giao trong quá trình sử dụng dịch vụ bao gồm: 

STT Hạng mục Tài liệu bàn giao
1 Thiết kế thi công Bản vẽ phối cảnh mặt bằng 2D, 3D
2 Bản vẽ chi tiết trong quầy bar
3 Set-up cơ bản Menu
4 Bộ công thức
5 Bảng cost NVL
6 Danh sách NVL và nhà CC
7 Hướng dẫn lựa chọn và bảo quản nguyên liệu
8 Tiêu chuẩn đồ uống
9 Định biên nhân sự
10 Bảng cost nhân sự
11 Quy trình phục vụ, pha chế
12 Bộ nhận diện thương hiệu (file mềm)
13 Bộ tài liệu quản trị Nội quy cửa hàng
14 Quy định về tuyển dụng, lương thưởng, xếp lịch, chấm công
15 Bảng biểu nhân sự
16 Tiêu chuẩn NV các vị trí
17 BM kiểm, nhập xuất NVL hàng ngày
18 Checklist công việc quản lý cửa hàng
19 Quy định vệ sinh
20 Kiểm soát và xử lý hao hụt
21 Hướng dẫn Marketing 6 tháng

ĐIỀU 2: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Thời gian thực hiện hợp đồng setup quán cafe bắt đầu từ ngày…………………………….. và kết thúc muộn nhất vào ngày…………………………….

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

3.1. Giá trị hợp đồng

Giá dịch vụ setup quán cafe: ………………………………………………………………………………….. 

Chi phí phát sinh khác: Với các hợp đồng setup quán cafe tại các tỉnh ngoài Hà Nội (dưới 150km), hợp đồng sẽ tính thêm phụ phí ăn ở đi lại cho chuyên viên là…..% cho toàn bộ quá trình thực hiện hợp đồng.

3.2. Thời hạn thanh toán

Bên A và bên B sau khi thỏa thuận quyết định thanh toán theo 3 đợt như sau: 

THANH TOÁN ĐỢT 1: Bên A thanh toán đặt cọc ….% giá trị hợp đồng ngay khi ký hợp đồng cho Bên B tương đương với số tiền: Số (Chữ)

THANH TOÁN ĐỢT 2: Bên A thanh toán cho bên B ….% giá trị của hợp đồng ngay trước khi tiến hành………………………………………. tương ứng với số tiền: Số (Chữ)

THANH TOÁN ĐỢT 3: Bên A thanh toán cho bên B nốt ….% giá trị hợp đồng còn lại tương đương với số tiền Số (chữ) ngay khi hoàn thành dự án.

3.3. Phương thức thanh toán

Bên A thanh toán bằng phương thức trực tiếp hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BARISTA SKILLS

Người đại diện:……………………………………………..……………………………………………….

Số tài khoản: (Tài khoản VND):……………………………………………………………………….

Tại: Ngân Hàng……………………………………………………………………………………………

Phí chuyển tiền do bên A chịu.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA 2 BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A (Barista Skills)

 • Thực hiện các nội dung trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ hợp đồng. 
 • Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc set up do mình đảm nhận khi chưa được phép của bên B hoặc người có thẩm quyền
 • Xem xét và giải quyết kịp thời đề nghị của bên B về những bất hợp lý trong quá trình thực hiện.
 • Sắp xếp 01 lớp học pha chế trà chanh gần nhất cho Chủ đầu tư tiến hành làm quen với các công thức pha chế.
 • Phối hợp với bên B tham gia nghiệm thu các công việc đã thực hiện.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 • Hỗ trợ việc tuyển dụng cho bên B để đảm bảo thời gian khai trương và chọn lựa được đội ngũ nhân viên tốt nhất.
 • Bên A cử: Ông…………. số điện thoại:……………… chịu trách nhiệm liên hệ với bên B khi có yêu cầu.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B (Nhà đầu tư)

 • Bên B cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ pháp lý, chỉ dẫn khu vực mặt bằng liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng của bên A.
 • Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình set up.
 • Trực tiếp tuyển dụng và quản lý nhân viên pha chế, thu ngân, phục vụ để bên A tiến hành đào tạo.
 • Nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện cho bên A theo đúng cam kết trong hợp đồng setup quán cafe.
 • Bên B cử Đại diện phù hợp phối hợp, giám sát bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Cử trực tiếp chủ đầu tư đến học lớp pha chế trà chanh tại bên A.

ĐIỀU 5: SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

5.1. Sửa đổi hợp đồng

Sau khi ký kết Hợp đồng setup quán cafe, các bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu một trong hai bên muốn thay đổi các điều khoản đã ký trong hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước ngày tiến hành thực hiện nêu tại Điều 01 của hợp đồng ít nhất 03 (ba) ngày.

5.2. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Các bên thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản.
 • Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này.
 • Một trong các bên thực hiện quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng do bên kia vi phạm các trách nhiệm quy định tại hợp đồng và không khắc phục vi phạm trong vòng 03 (ba) ngày kể từ khi có thông báo về việc vi phạm và khắc phục thiệt hại do vi phạm.

ĐIỀU 6: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng setup quán cafe. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

 • Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.
 • Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 07 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng setup quán cafe sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên sẽ thông báo cho nhau biết và cố gắng giải quyết bằng thương lượng, hòa giải.

Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải thực hiện.

ĐIỂU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải được lập thành văn bản, được ký bởi đại diện có thẩm quyền của cả hai bên và được đính kèm Hợp đồng như là phần không thể tách rời của Hợp đồng.

Sau khi hai bên thực hiện hết các các nghĩa vụ của mình theo quy định của các điều khoản trên thì hợp đồng đương nhiên được thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Tp.Hà Nội, ngày…. tháng…. năm 2020

                           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là hợp đồng setup quán cafe mà Barista Skills đang sử dụng. Tuỳ từng khách hàng và nhu cầu cụ thể, chúng tôi sẽ thương thảo và điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo lợi ích của 2 bên. 

Nếu có nhu cầu thuê dịch vụ setup quán cafe, bạn có thể liên hệ với Barista Skills qua: Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Barista Skills

 • Địa chỉ: Ô 3 Lô 4A KĐT Đền Lừ 2 – P. Hoàng Văn Thụ – Q. Hoàng Mai – Tp. Hà Nội
 • Hotline: 0904 055 852
 • Email: infor@baristaskills.vn

>>Xem thêm: mở quán cà phê cần những gì – tư vấn từ chuyên gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo